PackAid B.V. is naast leverancier van lagen palletiseersystemen ook leverancier van robotpalletiseersystemen.

Een alternatief voor het palletiseren van enkelvoudige of van meerdere verschillende verpakkingen is de toepassing van robots

De robot kan door recente ontwikkelingen meerdere verpakkingen tegelijkertijd oppakken en eventueel de verpakkingen herschikken op de pallets om het juiste stapelpatroon te verkrijgen en hoge capaciteiten behalen.

Bij de analyse welk palletiseersysteem voor uw bedrijf het meest geschikt is zullen wij een zorgvuldige afweging maken van alle voor en nadelen van de verschillend palletiseermogelijkheden die wij in huis hebben.

In het algemeen kan gezegd worden dat daar waar een aantal bewerkingen aan het product en de te palletiseren producten door dezelfde machine gedaan kan worden en daarbij valt te denken aan het beladen van flessen in dozen en het direct daarna palletiseren van dezelfde beladen dozen en / of kratten een robot systeem in het voordeel is ten opzichte van een lagenpalletiseermachine

Ook het op pallets stapelen van moeilijke verpakkingen of van producten met een voor een machine moeilijk te verwerken vorm kan in het voordeel werken voor de keuze van een robot ten opzichte van een lagenpalletiseermachine.

PackAid B.V. zal u bij deze keuze zo objectief mogelijk informeren, immers wij zijn niet alleen maar leverancier van robots; wij willen uitsluitend leverancier van oplossingen van uw palletiseerprobleem zijn.

De montage, installatie en ingebruikstelling wordt uiteraard door de eigen technische dienst van PackAid B.V. verzorgd. Ook kunnen wij afspraken maken voor het (periodiek) onderhoud aan de Motoman palletiseerrobots.

Vraag vrijblijvend informatie en documentatie aan bij PackAid B.V. via info@packaid.nl, telefoon kantoor 038 3861340 of Gerard Adema mobiel 06 20133 1323

Robot palletiseermachine